Wagyu ở Gyu-kaku

Tên món:Món Nhật Tên cửa hàng: Gyu-kaku Địa chỉ: CHIJMES 30 Victoria Street, Singapore Website: http://www.gyu-kaku.com.sg/ Facebook: / Giá: 40SGD + Giờ mở cửa: Lunch:  (Daily) 1200hrs – 1430hrs (Last Order 1400hrs) Dinner: (Daily) 1730hrs – 2300hrs (Last Order 2230hrs)   Wagyu (和牛) trong tiếng Nhật có nghĩa là “bò Nhật Bản”. Còn mọi người hay thường nói về…

Rate this: