Nào cùng Lo hei / Yu sheng

Nếu như Việt Nam gọi là “Tết”, bạn bè quốc tế gọi là Lunar New Year thì người Sing sẽ gọi là CNY (Chinese New Year). L tôn trọng cách gọi của tất cả mọi người vì điều đó thể hiện bản sắc dân tộc, của cá nhân họ. Một điều làm nên tết Singapore…

Rate this: