Ăn gì ở Lào

Đây là bài viết tổng hợp những món tụi L đã ăn ở Lào, những món ăn ở đây đã được đề cập đến trong những bài viết chi tiết về Lào, L chỉ tổng hợp lại trong một post để mọi người sẽ dễ theo dõi khi cần 😀 I. VIENTIANE Patuxay: Bên trong…

Rate this: